Valenciana

VALENCIANA KROPPER (Nederlandse fokrichting)

Land van oorsprong: Spanje, Land van perfectie: Nederland.

Algemeen voorkomen
Middelgrote, korte brede en diepe duif; aanzicht van voren, van boven en van opzij driehoekig; laag en horizontaal gesteld.

Kenmerken
Kop: Breed en goed gerond van snavelpunt tot achterhoofd. Vol en breed bij de snavelbasis; grootste breedte voor en boven de ogen zodat deze van voren en van boven niet zichtbaar zijn (roofvogelachtige uitdrukking)
Ogen: Bij wit, zwart, rood, blauw zwartgeband, blauw gekrast, roodzilver gekrast, zwart- en roodgetijgerd, blauw- en rood(zilver)schimmel, zwart sproetkop, askleurig en goudhals robijn rood tot oranjerood. Bij wit zijn donkere ogen toegestaan. Bij de overige kleurslagen oranjerood tot geel met uitzondering van de bruine waar een witte (verkenning)- cirkel is toegestaan. Oogranden smal, kleur conform met de kleur van de bevedering.
Snavel: Voor een kropper naar verhouding kort, breed en naar alle zijden goed gerond, met de ronde kopvorm in ononderbroken lijn vloeiend meelopend. Neusdoppen smal en glad aanliggend.
Hals: Breed en sterk vloeiend in de rug overgaand. Kropvel begint als wam aan de ondersnavel en vormt naar beneden afhangend een driehoek welke over de schouders heen bloest. Het kropvel moet soepel zijn en een naar binnen gekeerde kropplooi (kropnaad) tonen. De plooi begint bij de wam en eindigt op de borst. Voorts aan weerszijden van de kropnaad een zijplooi (kropstructuur).
Borst: Breed.
Rug: Zeer breed, krachtige schouders.
Vleugels: Kort en zeer breed, 1/2 tot 1 cm voor het staarteinde eindigend, vleugeldracht normaal.
Staart: Kort, staartdracht normaal.
Benen: Kort, dijen niet zichtbaar; nagelkleur conform de kleur van de bevedering.
Bevedering: Glad aanliggend.
Kleurslagen
– Wit, zwart, rood, bruin, dun, geel, andalusisch blauw en kaki;
– blauw zwartgeband, roodzilver geband, bruinzilver geband, blauwzilver donker geband, geelzilver geband, kakizilver geband;
– blauw-, roodzilver-, bruinzilver, blauwzilver-, geelzilver en kakizilver-gekrast;
– blauw-, roodzilver-, bruinzilver-, blauwzilver-, geelzilver- en kakizilver-schimmel;
– zwart-, rood-, bruin-, dun-, geel- en kaki-donkergetijgerd;
– zwart-, bruin- en dun-sproetkop;
– goudhals; askleurig.

Valenciana van voren gezien.

Kleur en tekening
Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van de kleuren” in de NBS-standaard met uitzondering van *.
N.b. in de aanvulling op deel 1 van het hoofdstuk Omschrijving van de kleuren bij Sierduiven van de Standaard worden goudhals (“Faded”) en askleur beschreven.
Eenkleurige met zoveel mogelijk glans. Bij gebande en gekraste is een witte rug
toegestaan.
Goudhals: Kop en krop gelige grondkleur met veel kleurspatten. Lichaam en vleugelschild roomkleurig, licht opvallende banden toegestaan. Slag- en staartpennen doorgeslagen.
Askleurig: Blauwgrijze kleur met donkergrijze banden en staartband.

Ernstige fouten
Smal en lang type; opgerichte stand; te weinig actie; onvoldoende kropvorm en
-structuur, neiging tot blazen; smalle en/of spitse kop, niet met de kop meelopende
snavel, zwakke ondersnavel; onvoldoende rugafdekking; onvoldoende actie.

Beoordeling
Algemeen voorkomen – Type en stand – Actie – Krop en kropstructuur – Kop – Kleur en tekening – Ogen.

Ringmaat 8 mm

Tekening 1: Geel geband. Stand te opgericht. Benen staan te ver naar achteren. Beenstand te hoog.
Tekening 2: Bruin geband. Te lang in achter partij. Rug niet afgedekt. Vlakke schedel.
Tekening 3: Bruin geband. Te weinig lichaamsdiepte, lijkt daardoor wat lang. Snavel en kop te spits. Draagt vleugel naast de staart.
Tekening 6: De driehoeksvorm, van boven en opzij gezien. Uit het boekje "De Valenciana" geschreven in het jaar 1971 door W.H. van de Gugten en geïllustreerd door P.C. van Biezen.
Tekening 7
Tekening 11: been
Tekening 9: Valenciana's