Marchenero

Marchenero Kropper

Land van oorsprong: Spanje

Algemeen voorkomen
Middelgrote, gedrongen, zeer temperamentvolle, felle en levendige duif.
Zeer licht in gewicht, een verenbal gelijkend; lage stand, in actie horizontale, in rust licht opgerichte houding.

Raskenmerken

Kop:

Fijn besneden en gerond.

Ogen

Levendig; iris oranje tot oranjerood, bij wit donker, bij bruingekleurde met lichte binnencirkel
Oogranden smal; kleur in overeenstemming met de omliggende bevedering.

Snavel:

Middellang en fijn, licht gebogen; kleur in overeenstemming met de bevedering.

Hals:

Middellang. Ballon rond en vol geblazen; overbloezend over de rug, schouders en borst; lichte kropnaad is toegestaan.

Borst:

Breed met kort borstbeen.

Buik:

Gevuld met verticale dijveertjes.

Rug:

Breed in de schouders, kort; naar de staart toe opstaande veren (karper rug).

Vleugels:

Kort, horizontaal gedragen.

Staart

Kort, breed met twaalf pennen die elkaar dakpansgewijs moeten afdekken; rust op de grond.

Benen

Kort, voeten onbevederd.

Bevedering:

Los; haarbevedering toegestaan.

Kleurslagen

– Wit, zwart, rood, bruin, geel en kaki;- blauw zwartgeband, roodzilver geband, bruinzilver geband, blauwzilver donker geband, geelzilver geband,
kakizilver geband;
– blauw-, roodzilver-, bruinzilver-, blauwzilver-, geelzilver- en kakizilver gekrast;
– bont in bovenstaande kleurslagen;
– blauw-, roodzilver-, bruinzilver-, geelzilver- en kakizilverschimmel;
– rood-, zwart-, geel-, bruin en kaki donkergetijgerd.
– Veelkleurig, kite, golddun, rood- en geel agaat, DeRoy.

Kleur en tekening

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard.

De kleuren zo mogelijk intensief respectievelijk zuiver.

Bij blauw, roodzilver, bruinzilver, blauwzilver, geelzilver en kakizilver, zowel geband als gekrast komt het verschijnsel ‘Sooty = een donkere spikkeling op de vleugelschilden, voor.

Dit is toegestaan!

Bont: min of meer afwisselend gekleurde en witte veervelden, liefst in de verhouding 1:1;

enkele witte veren op een gekleurde duif of enkele gekleurde veren op een witte duif is geen bont.

Ernstige fouten

Te lang lichaam en/of staart, vlakke staartdracht; te vlakke rug; te hoge stand, geen actie; te weinig overbloezende ballon; niet correcte vleugeldracht; slechte kleur en/of tekening.

Beoordeling

Algemeen voorkomen -Type en stand – Actie – Staart en rug – Ballon- Kopvorm en oogkleur – Kleur en tekening.

Ringmaat 8mm